Offentlig

Både nettstedet og tilhørende epostkontoer er nå endelig oppe igjen. Nedetiden tok lengre tid enn forventet grunnet problemer jeg ikke hadde forutsett, som forhindret meg fra å bli ferdig med min del av vedlikeholdet. Formålet med vedlikeholdet var hovedsaklig å flytte nettstedet og epostkontoene til norske og bedre tjenesteleverandører.

Read More

I morgen vil nettstedet (gjosund.info) og tilhørende epostkontoer (formann, kasserer, dugnad, og webmaster @gjosund.info) tas ned for vedlikehold. Vennligst ikke send eposter til disse kontoene fra nå av og frem til vedlikeholdet er overstått, de vil antageligvis ikke komme frem. Det er ukjent hvor lenge vedlikeholdet vil vare, men sannsynligvis er det over til onsdag […]

Read More

Styret ber om at ALLE som har stående eiendeler som td båt og/eller båtvogn på land i småbåthavnen gi beskjed til styret om dette. Styret i foreningen gjør oppmerksom på at båter og båtvogner ikke kan settes fra seg i havnen uten etter avtale og at det skal betales en årlig leie for plassen. Mvh […]

Read More

Vi har litt mer pågang for leie av båtplasser enn vi har plasser tilgjengelig for utleie. Om det er noe som vet at plassen kan leies ut for en periode i sommer så vil formann gjerne vite om det.   Mvh Formann GSF

Read More

Vi har nå en person på venteliste for leie av båtplass på 3 eller 3,5m bredde (bredde båt 2,3m). Om noen ser at deres plass ikke blir brukt denne sesongen så si gjerne ifra til undertegnede. Formann

Read More

Styret ber de som har båtplasser de ikke har tenkt å bruke selv i sommer om å gi beskjed slik at plassene kan leies ut. Vi har forespørsel nå vi har problemer med å finne egnet båtplass til. Gjør også oppmerksom på at båtplasser som blir stående ledige kan foreningen kreve å kjøpe tilbake iht […]

Read More

Til alle medlemmer; melding fra Tesla.com: Tesla kommer til Gjøsund Småtbåtshavn, og gir deg muligheten til å oppleve Model X og Model S med elektrisk firehjulsdrift. Sammen kan vi se på hvordan det kan lønne seg for deg å velge elektrisk. Teslas prisvinnende biler er en evolusjon innen bilingeniørkunst med den lengste rekkevidden av alle […]

Read More

Årsmøte avholdes på Johansbuda tirsdag 13. februar kl 19:00 Sakliste: Valg av møteleder og referent Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakliste Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll i tillegg til møteleder Årsmelding – inkludert orientering om planer for 2018 Årsregnskap og revisjonsberetning for 2017. Valg av styre, havnekomite, revisor og valgkomite Medlemskontingent, havneavgift […]

Read More

Vi har ledig en båtplass på 2,5m på brygge 1 og ingen på ventelista ønsker den nå. Om det er noen som ønsker å kjøpe denne så må dere melde dere til formann. Mvh Formann GSF

Read More

Vi har fått melding om at det har vært forsøk på innbrudd på hvertfall to båter i havna på brygge 2. Alle bør sjekke båtene side snarest. Vil samtidig be om at dørene ned til bryggene holdes mest mulig låst slik at uvedkommende får et hinder ekstra for tilkomst til bryggene. Mvh Formann GSF

Read More