Priser

Satser

Prisene for 2023 og 2024 er uendret fra 2022

Medlemsavgift: kr. 200. Betales til kontonummer 3904 23 02132

Havneavgift pr.  breddemeter: kr. 500   Endret fra 2022 kr 700

Eksempelsummer for medlemsavgift og havneavgift:

Breddemeter Sum (kr)        Fra 2022
2,5 1 450                1 950
3,0 1 700                2 300
5,0 2 700                3 700
7,5 3 950                5 250

 

Gjestehavn

Satsen er kr. 150 pr. døgn inklusiv landstrøm, og betales til VIPPS KONTO: 610875

Gjøsund Småbåtforening. Postboks 12. 6058 Valderøya

Kontaktperson: Formann i båtforeningen, mobil: (pr april 20) 90870217, e-mail: formann@gjosund.info eller kasserer@gjosund.info, tlf (pr.juni 20) 90970127.

Utleiesatser

3,5m og mindre: kr. 7 000 pr. år

4,0m og større: kr 8 000 pr. år

Havneavgift kommer i tillegg.

Minsteperiode for utleie er 6 måneder.

Utleiedelen eksl havneavgift deles 50/50 på foreningen og plasseier. Havneavgift tilfaller plasseier.

Spørsmål angående utleie kan rettes til formann@gjosund.info

Leie av uteområde

Leie for uteområde for opplag av båt/båtvogn.

Medlemmer uten fast båtplass i havna:

Inntil 30m2 pr. halvår: for båtvogn kr 500

for båt på vogn + kr 500 (totalt kr 1000)

Medlemmer med fast andels-/båtplass i havna:

Leie av uteområde for opplag av båtvogn med eller uten båt pr. halvår: kr 500

Slipping 2020:  Fra 2022

For medlemmer : kr. 500  :  800

For ikke medlemmer: kr. 1000  :  1600

Båtplasser

År Breddemeter (kr) Fast tillegg (kr) Utrigger 8m (kr) Utrigger 10m (kr)  
2011 18 500 3 000 8 000 20 000  
2012 18 750 3 000 8 000 20 000  
2013 19 000 3 000 8 200 20 500  
2014 19 400 3 000 8 400 21 000  
2015 19 800 3 000 8 600 21 400  
2016 19 800 3 000 8 600 21 400  
2017 20 200 4 000 8 800 21 800  
2018 20 500 4 000 9 000 22 100  
2019 21 250 4 000 9 500 23 100  
2020 21 900 4 000 9 800 23 700  
2021 22 500 4 000 10 100 24 400  
2022 23 600 4 000 10 600 25 600  
2023 23 600  4 000 10 600 25 600  

 

 

Strømmålere

Båteiere med strømmålere melder inn årsforbruk/målerstand til kasserer senest 1. mai hvert år.