Båter og båtvogner

Styret ber om at ALLE som har stående eiendeler som td båt og/eller båtvogn på land i småbåthavnen gi beskjed til styret om dette. Styret i foreningen gjør oppmerksom på at båter og båtvogner ikke kan settes fra seg i havnen uten etter avtale og at det skal betales en årlig leie for plassen.

Mvh Formann GSF