Båtplasser til utleie

Styret ber de som har båtplasser de ikke har tenkt å bruke selv i sommer om å gi beskjed slik at plassene kan leies ut. Vi har forespørsel nå vi har problemer med å finne egnet båtplass til. Gjør også oppmerksom på at båtplasser som blir stående ledige kan foreningen kreve å kjøpe tilbake iht vedtektene.

Mvh Formann GSF