Bjørn Sande

Popular

Venteliste for leie av båtplass

Vi har nå en person på venteliste for leie av båtplass på 3 eller 3,5m bredde (bredde båt 2,3m). Om noen ser at deres plass ikke blir brukt denne sesongen så si gjerne ifra til undertegnede. Formann

Ledig båtplass brygge 3

Vi har en ledig båtplass som ingen står på venteliste for; plass nr 350. Om noen vil kjøpe eller vet om noen som kan være interessert så gi beskjed til styret Mvh Styret GSF

Dokumenter til Årsmøte for 2018

På vår hjemmeside under fanen «for medlemmer» er det lagt til en linje som heter «dokumenter for årsmøte». Her ligger det tre dokument som alle medlemmer bør lese. Beklager at dokumentene ble tilgjengelig så sent. Utkast til årsmelding, saksliste for årsmøte og forslag til endringer i vedtekter. Årsmeldingen mangler underlag ang økonomi; det har vi […]

Recent Posts

Ledig båtplass brygge 3

Vi har en ledig båtplass som ingen står på venteliste for; plass nr 350. Om noen vil kjøpe eller vet om noen som kan være interessert så gi beskjed til styret Mvh Styret GSF

Lås til brygge 3

Vi har bestilt og fått inn ny lås til brygge 3. Før den kan monteres og virke må den programmeres for de aktuelle nøklene. Det er mange nøkler så til å begynne med tas de som trenger å komme seg inn på brygge 3 så tar vi resten etterhvert. Låsen skal komme på plass ila […]

Dokumenter til Årsmøte for 2018

På vår hjemmeside under fanen «for medlemmer» er det lagt til en linje som heter «dokumenter for årsmøte». Her ligger det tre dokument som alle medlemmer bør lese. Beklager at dokumentene ble tilgjengelig så sent. Utkast til årsmelding, saksliste for årsmøte og forslag til endringer i vedtekter. Årsmeldingen mangler underlag ang økonomi; det har vi […]

Strømpris for 2018

Styret har bestemt at strømpris for 2018 er kr 1,50. Forbruk meldes inn til kasserer. Styret GSF

Leie av plass på land

Iht vedtektene kan båtvogner og annet utstyr kun lagres på land etter avtale med havnekomiteen og etter de takstene som styret fastsetter. Vi har nesten ingen avtaler her men det er likefullt mye utstyr som er lagret i havna. Styret ber derfor alle som har lagret utstyr på land i havna om å gi beskjed […]

Innkalling til Årsmøte 2018

Det innkalles herved til Årsmøte 2018 torsdag den 21.02 kl 19.00 på Johansbuda. Agenda er vanlige årsmøtesaker. Mvh Formann GSF

Båter og båtvogner

Styret ber om at ALLE som har stående eiendeler som td båt og/eller båtvogn på land i småbåthavnen gi beskjed til styret om dette. Styret i foreningen gjør oppmerksom på at båter og båtvogner ikke kan settes fra seg i havnen uten etter avtale og at det skal betales en årlig leie for plassen. Mvh […]

Mindre båtplasser for utleie

Vi har litt mer pågang for leie av båtplasser enn vi har plasser tilgjengelig for utleie. Om det er noe som vet at plassen kan leies ut for en periode i sommer så vil formann gjerne vite om det.   Mvh Formann GSF

Venteliste for leie av båtplass

Vi har nå en person på venteliste for leie av båtplass på 3 eller 3,5m bredde (bredde båt 2,3m). Om noen ser at deres plass ikke blir brukt denne sesongen så si gjerne ifra til undertegnede. Formann

Båtplasser til utleie

Styret ber de som har båtplasser de ikke har tenkt å bruke selv i sommer om å gi beskjed slik at plassene kan leies ut. Vi har forespørsel nå vi har problemer med å finne egnet båtplass til. Gjør også oppmerksom på at båtplasser som blir stående ledige kan foreningen kreve å kjøpe tilbake iht […]