Offentlig

Minst 36 medlemmer må møte for at årsmøte er beslutningsdyktig !!

Read More

Valg av møteleder og referent Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakliste Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll i tillegg til møteleder Årsmelding – inkludert orientering om planer for 2016 Årsregnskap og revisjonsberetning for 2015 Vedtektsendring – forslag om endring av § 8, 2.ledd og § 10, 4. ledd Valg av styre, revisor og […]

Read More

Det har i løpet av høsten blitt installert 5 kamera for overvåking av bryggen og området. Dette vil være effektivt i forhold til å forebygge og kunne oppklare eventuelle tjuveri. Også i forhold til å kunne avdekke uvedkommende på foreningen sitt område.

Read More

Årsmøtedato er bestemt til 15. februar 2016 Sted : Johansbuda Klokkeslett: 19:00

Read More

Se vedlagt PDF: Hvordan sette opp brukerkontoen.pdf

Read More