Leie av plass på land

Iht vedtektene kan båtvogner og annet utstyr kun lagres på land etter avtale med havnekomiteen og etter de takstene som styret fastsetter. Vi har nesten ingen avtaler her men det er likefullt mye utstyr som er lagret i havna. Styret ber derfor alle som har lagret utstyr på land i havna om å gi beskjed til formann enten det eksisterer en avtale eller ikke slik at vi kan få igjen kontrollen med landplassene.

Utstyr som vi ikke finner eier på kan bli fjernet uten varsel.

Mvh Styret