Dokumenter til Årsmøte for 2018

På vår hjemmeside under fanen «for medlemmer» er det lagt til en linje som heter «dokumenter for årsmøte». Her ligger det tre dokument som alle medlemmer bør lese. Beklager at dokumentene ble tilgjengelig så sent.

Utkast til årsmelding, saksliste for årsmøte og forslag til endringer i vedtekter.

Årsmeldingen mangler underlag ang økonomi; det har vi ikke fått enda.

Utkastet til endringer i vedtektene inneholder først og fremst en endring ang antall fremmøtte som skal til for at årsmøtet skal kunne ta beslutninger. Det bør være slik at de som faktisk møter er de som tar beslutningene. De siste årene har det vært så få fremmøtte at årsmøtet ikke er beslutningsdyktig og slik kan vi ikke ha det. Endringen vil bli diskutert på årsmøtet og utfallet der avgjør om vi skal gå videre for å få utkastet godkjent siden det neppe vil møte mange nok til å få en endring godkjent på selve årsmøtet.

Vel møtt