Installasjon av overvåkingskamera

Det har i løpet av høsten blitt installert 5 kamera for overvåking av bryggen og området. Dette vil være effektivt i forhold til å forebygge og kunne oppklare eventuelle tjuveri. Også i forhold til å kunne avdekke uvedkommende på foreningen sitt område.