NB!! Husk årsmøte kl 19:00 i kveld på Johansbuda

Minst 36 medlemmer må møte for at årsmøte er beslutningsdyktig !!