Mulig innbrudd i havna

Vi har fått melding om at det har vært forsøk på innbrudd på hvertfall to båter i havna på brygge 2. Alle bør sjekke båtene side snarest. Vil samtidig be om at dørene ned til bryggene holdes mest mulig låst slik at uvedkommende får et hinder ekstra for tilkomst til bryggene.

Mvh Formann GSF