Utbedring parkeringsplass langs bygg til Johan Giskeødegård.

I løpet av 7 september vil det bli stengt for parkering langs med bygg til Johan Giskeødegård slik at maskiner kan arbeide uhindret den 8 september med å grave vekk jord og fylle på med ny masse slik at parkeringsplassen her bli bedre for de som bruker kai og brygger.

Mvh Formann GSF