Surring mellom utriggere når båtplass ikke er i bruk, samt stramme fortøyninger

Minner om at den som har båtplass, er ansvarlig for at det er en stram surring mellom utriggere i ytterkant når båtplass ikke er i bruk. Dette for å hindre stor belastning på bryggeanlegget i dårlig vær.

Videre er det viktig at alle sørger for at fortøyningene til båtene sine er stramme.