Surring av utriggere

Minner om at den som har båtplass, er ansvarlig for at det surres mellom utriggere når båt tas i land. Dette for å hindre stor belastning på bryggeanlegget nå når høststormene nærmer seg.