Båtplasser som ikke er i bruk ?

Som det fremgår av hjemmesiden er det nå 22 stk på venteliste. Av disse er det 15 nye medlemmer – de resterende 7 er medlemmer som har plass, men som ønker å utvide – eller bytte plass. Det blir nå satt i gang en undersøkelse om noen av eksisterende medlemmer ønsker å selge plassen (plasser som ikke er i bruk). Styret gjorde følgende vedtak i siste styremøte:» P.g.a stort antall på venteliste ønsker styret å skaffe seg oversikt over plasser som ikke er i bruk og om eier ønsker å selge tilbake plassen til foreningen. Per Sjong sa seg villig til å fremskaffe en slik oversikt»