Påminnelse til alle medlemmer i GSF

Da er årets 2 første dugnader, 19. April og 3. Mai, vel gjennomført, men vi ser allerede et par ting vi ønsker å få orden på snarest mulig.

Oppmøte/avbud på oppsatt dugnad:                                                                                                                                                                                Det er flere medlemmer som opplyser først dagen/kvelden før at dei ikke kan møte på oppsatt dugnad dagen etter.

Vi vil med dette igjen minne alle medlemmer på at dugnader for året blir lagt ut i November året før, og 5 mnd før første dugnad skal utføres. Alle dugnadsdatoer blir opplyst på Årsmøte, i årsmøte referat, samt at disse ligger på web siden vår tilgjengelig for alle. Det skal derfor være fullt mulig for medlemmer å følge med på dette og event bytte dugnadsdato med andre medlemmer eller gi beskjed til dugnadsansvarlig hvis dere ønsker å endre dugnadsdato. Som medlem i GSF er det dugnad hvert annet år, så dette skal ikke være for mye ansvar å be om.

Mail adresser:                                                                                                                                                                                                              Når det gjelder mail adresser som medlemmet blir kalt inn til dugnad på, så minner vi om at det er medlemmet selv som er ansvarlig for til en hver tid å holde GSF oppdatert om eventuelle endringer i dette. Det er umulig for foreningen å holde en oversikt over dette hvis ikke medlemmet selv passer på dette. Alle kontakt endringer meldes til kasserer@gjosund.info.