Avlesning strømmålere

Minner om at avlesing av strømmåler skal skje innen 1. mai og melding om målerstand sendes til kasserer@gjosund.info