Småbåthavna er lokalisert på Sætra nær broa til Vigra og alle bryggene ble fornyet i perioden 2009-2011. Havna har i dag 519 breddemeter tilgjengelig som er fordelt på 146 båtplasser. Foreningen har pr. 25.9.2015 154 aktive medlemmer, hvorav 8 står på venteliste for båtplass. Brygge 1 (nærmest naustrekka) er festet på tradisjonelt vis, mens brygge 2 og 3 er festet med betongpeler. Det er montert tilgang til strøm og ferskvann på alle bryggene og inngang er sikret med kodelås og adgangsbrikke. I disse dager ferdigstilles et moderne overvåkingssystem (kamera) over havna.

Tildeling av plasser skjer gjennom innskudd fra medlemmene og senere salg skjer i regi av foreningen til satser som bestemmes av årsmøtet. Utleie av plasser skjer kun gjennom foreningen til satser fastsatt av årsmøtet. Anlegget holdes vedlike etter et dugnadsbasert prinsipp. Løpende vedlikehold skjer i stor grad gjennom dugnader. Dette dugnadsarbeidet er helt avgjørende for å holde anlegget vedlike og kostnadene nede.

Les mer…